skip to Main Content

Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze, Slezská 7, se dne 22. června 2023 uskutečnilo plenární zasedání Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV.

Předseda odboru, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., seznámil přítomné členy s přehledem aktivit, které se uskutečnily v roce 2022, představil aktivity 2023 a nastínil i další plánované aktivity a další rozvoj činnosti odboru. 

Konkrétně byly zmíněny akce jako ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, literární soutěž na zemědělská témata pro žáky základních a středních škol, Dětská zemědělská akademie, spoluorganizace Věda pro zemi, podílení se na několika konferencích apod. Zmíněna byla i činnost každé ze tří speciálně zaměřených komisí.

Ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA, a předseda odboru, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., poděkovali za usilovnou práci a skvělou spolupráci dlouholetému editorovi časopisu prof. Ing. Vladimíru Jeníčkovi, DrSc., který ve své funkci na vlastní žádost končí a v jehož kontinuálním úsilí o celkové zlepšování kvality časopisu bude pokračovat jakožto nový editor právě profesor Čechura.

Následovala diskuze ohledně dalších směrů časopisu a celého odboru, zejména v oblasti komunikace s laickou veřejností.

Zpátky nahoru