skip to Main Content

V časopise Zemědělec č. 39 vyšel článek o vývoji hodnot citovanosti časopisů ČAZV ve světových databázích Web of Science (WoS) a Scopus. ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných vědeckých časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává celkem 11 recenzovaných časopisů, deset z nich je zařazeno v Core Collection Web of Science a má přidělen impakt faktor (IF). Nově získal impakt faktor (IF) časopis Journal of Forest Science (JFS). Další novinkou je zařazení časopisu Veterinární Medicína (VETMED) do databáze PubMed Central. 

Celý článek si můžete přečíst na str. 5 vydání č.39 časopisu Zemědělec nebo přímo zde >>.

„Informace z Web of Science o udělení impakt faktoru našemu desátému časopisu JFS je pro náš vydavatelský dům velmi významné. Jsem velmi ráda, že dlouhodobé úsilí editora, celé redakční rady a redaktorek bylo takto pozitivně zhodnoceno. Každoroční zpětná vazba z Web of Science směřuje naše časopisy k dalšímu rozvoji. Děkuji za obětavou práci celému týmu editorů, koeditorů, redakčních rad a redaktorek působících v časopisech ČAZV“, uvedla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA. Zároveň upozornila na význam publikace výsledků výzkumu.

Píšete doktorandskou práci, nebo pracujete na projektu či grantu v některém z oborů zemědělství? Své výsledky výzkumu můžete publikovat ve vědeckých časopisech ČAZV, které pokrývají širokou škálu zemědělských oborů od rostlinné výroby, chovu hospodářských zvířat, přes veterinární medicínu, lesnictví, vodohospodářství, pedologii až po zemědělskou ekonomiku a management. Podívejte se na webové stránky časopisů www.agriculturejournals.cz nebo na www.cazv.cz.

Kompletní přehled hodnot IF a SJR všech časopisů z vydavatelství ČAZV najdete na https://www.cazv.cz/vydavatelska-cinnost/

Vývoj hodnot citačních metrik časopisů najdete v aktualitách na webu ČAZV: https://www.cazv.cz/nove-hodnoty-impakt-faktoru-casopisu-cazv/ 

Zpátky nahoru