skip to Main Content

Časopis Veterinární Medicína byl propagován na meetingu pracovní skupiny mezinárodní organizace Federation of European Equine Veterinary Associations (FEEVA) sdružující evropské veterináře specializované na léčbu koní. Jednání proběhlo 26. -27. 9. 2023 v prostorách velkého sálu Domu zemědělské osvěty. Jednalo se o meeting pracovní skupiny zabývající se dohledem nad infekčními nemocemi koní (Infectious desease surveillance).
Děkujeme organizátorům meetingu za možnost propagace časopisu Veterinární medicína na této odborné akci.

Více informací o organizaci FEEVA najdete na: https://feeva.fve.org/about-feeva/
Web časopisu Veterinární medicína: https://vetmed.agriculturejournals.cz/

 

Zpátky nahoru