skip to Main Content

Česká akademie zemědělských věd je největším vydavatelem impaktovaných časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává celkem 11 vědeckých časopisů, 10 z nich je zařazeno v Core Collection Web of Science a má přidělen impakt faktor.

Základním posláním České akademie zemědělských věd (ČAZV) je zvyšování úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. Tento úkol je naplňován vydáváním odborných vědeckých časopisů v anglickém jazyce, které jsou využívány v praxi a v dalšímu výzkumu v České republice i ve světě.

Měřítkem kvality článku, jeho popularity (významu) a využití prezentovaných výsledků výzkumu v dalším výzkumu je jeho citovanost. Citovanost časopisů (četnost citací z článků z časopisů v jiných časopisech) je měřena řadou citačních metrik. Jednou z nich je i citační metrika světové databáze Web of Science (WoS) – impakt faktor (IF). IF je ukazatelem průměrného počtu citací vědeckého časopisu. Výše IF a zařazení časopisu do příslušného kvartilu databáze Web of Science patří mezi stěžejní atributy atraktivity časopisů pro autory, recenzenty i čtenáře.

Za odbornou a vědeckou kvalitu vydavatelské činnosti, odborný a vědecký rozvoj jednotlivých časopisů (získání impakt faktoru u neimpaktovaných časopisů, udržení a zvyšování impakt faktoru časopisů, zvyšování kvality časopisů), dodržování etického kodexu odpovídá předseda předsednictva ČAZV prostřednictvím předsedy Vydavatelské rady a dále jednotlivé redakční rady, v čele se jmenovanými editory.

Nové hodnoty impakt faktorů

Koncem června 2023 světová databáze Web of Science zveřejnila nové hodnoty impakt faktorů (dále IF) vědeckých časopisů ČAZV. Hodnoty IF u časopisů ČAZV (Tabulka 1) jsou dlouhodobě stabilní a v průběhu času dochází jen k mírným oscilacím.

Nově impakt faktor získal časopis Journal of Forest Science a to hned ve velmi pěkné výši (IF 2022: 1.1).

Nejvyšší hodnoty IF dosáhly časopisy Plant, Soil and Environment (IF 2022: 2.4), Soil and Water Research (IF 2022: 2.3) a Agricultural Economics (IF 2022: 2.2). Pro hodnocení časopisů je však podstatné jejich umístění v kvartilech (Q) příslušných kategoriích (WoS) a zde si nejlépe vedou časopisy Agricultural Economics a Plant, Soil and Environment. Časopis Agricultural Economics zůstává v Q2 kategorie Economics a v Q2 také pokračuje i časopis Plant, Soil and Environment v kategorii Agronomy.

Pozitivní je také posun časopisu Veterinární Medicína z Q4 do Q3 kategorie Veterinary Sciences.

Tabulka 1: Vývoj impakt faktoru časopisů ČAZV v letech 2018-2022 (Q = kvartil)

 

2018

2019

2020*

2021

2022

Q (WoS, 2021)

Agricultura Economics

1.0

1.106

1.711

2.567

2.2

Q2 – Economics,

Q3 – Agric. Econ. & Policy

Czech Journal of Animal Science

1.008

0.835

1.267

1.349

1.2

Q3 – Agriculture, Dairy & Animal Science

Czech Journal of Food Sciences

0.846

0.932

1.279

1.300

1.3

Q4 – Food Sc. & Technology

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.652

0.800

0.865

1.304

0.9

Q4 – Agronomy,
Q4 – Plant Sciences

Horticultural Science

0.623

0.925

0.833

1.192

1.2

Q3 – Horticulture

Plant Protection Science

1.464

1.130

1.464

1.414

1.1

Q3 – Agronomy
Q3 – Plant Sciences

Plant, Soil and Environment

1.337

1.324

1.799

2.328

1.3

Q2 – Agronomy

Soil and Water Research

1.21

0.982

2.056

2.685

2.4

Q3 – Soil Science,
Q3 – Water Resources

Veterinární medicína

0.636

0.588

0.565

0.746

2.3

Q3 – Veterinary Sciences

 

Aktualizace metrik databáze Web of Science probíhá dvakrát ročně, příští aktualizace proběhne koncem září.

Časopisy ČAZV v databázi Scopus

Časopisy ČAZV si také dobře vedou v hodnocení citovanosti databáze Scopus (Tabulka 2). Základní metrikou hodnocení citovanosti časopisu této databáze je Scimago journal Rank (SJR). V této metrice si výborně vedou časopisy Soil and Water Research (SJR 0.528), Plant, Soil and Environment (SJR 0.495), Agricultural Economics (SJR 0.49), Czech Journal of Animal Science (SJR 0.377), Journal of Forest Science (SJR 0.288), které se umístily v Q2 příslušných kategorií.

Tabulka 2: Vývoj metriky Scimago Journal Rank (SJR) časopisů ČAZV v letech 2018-2022 (Q = kvartil)

Časopis

2018

2019

2020

2021

2022

Q (Scopus 2021)

Agricultural Economics

0.44

0.445

0.439

0.531

0.490

Q2 – Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous),
Q2 – Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)

Czech Journal of Animal Science

0.486

0.375

0.386

0.354

0.377

Q2 – Animal Science and Zoology

Czech Journal of Food Sciences

0.395

0.339

0.363

0.286

0.317

Q3 – Food Science

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

0.415

0.317

0.328

0.281

0.298

Q3 – Plant Science,
Q4 – Genetics

Horticultural Science

0.371

0.303

0.303

0.287

0.289

Q3 – Horticulture

Journal of Forest Science

0.249

0.273

0.250

0.262

0.288

Q2 – Forestry,
Q3 – Soil Science

Plant Protection Science

0.398

0.407

0.443

0.325

0.290

Q3 – Agronomy and Crop Science,
Q3 – Soil Science

Plant, Soil and Environment

0.626

0.471

0.502

0.444

0.495

Q2 – Soil Science

Research in Agricultural Engineering

0.179

0.251

0.166

0.385

0.224

Q3 – Agronomy and Crop Science,

Q3 – Animal Science and Zoology

Soil and Water Research

0.46

0.353

0.569

0.532

0.528

Q2 – Aquatic Science,
Q2 – Soil Science

Veterinární medicína

0.285

0.281

0.272

0.24

0.238

Q3 – Veterinary /miscellaneous

 

„Informace z Web of Science o udělení impakt faktoru našemu 10. časopisu JFS je pro náš vydavatelský dům velmi významné. Jsem velmi ráda, že dlouhodobé úsilí editora, celé redakční rady a redaktorek bylo takto pozitivně zhodnoceno. Každoroční zpětná vazba z Web of Science směřuje naše časopisy k dalšímu rozvoji. Děkuji za obětavou práci celému týmu editorů, koeditorů, redakčních rad a redaktorek působících v časopisech ČAZV“, uvedla ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA.

Publikujte výsledky svých výzkumů

Píšete doktorandskou práci, nebo pracujete na projektu či grantu v některém z oborů zemědělství? Své výsledky výzkumu můžete publikovat ve vědeckých časopisech ČAZV, které pokrývají širokou škálu zemědělských oborů od rostlinné výroby, chovu hospodářských zvířat, přes veterinární medicínu, lesnictví, vodohospodářství, pedologii až po zemědělskou ekonomiku a management. Podívejte se na webové stránky časopisů www.agriculturejournals.cz nebo na www.cazv.cz.

Informace o vývoji citovanosti časopisů ČAZV byla zveřejněna přes tiskový portál ČTK:

Další z časopisů ČAZV získal Impakt Faktor v databázi Web of Science

 

Zpátky nahoru