Pozvánka na mezinárodní konferenci

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci: “ Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, která se uskuteční 22.–23. 11. 2017 v Brně.

Pozvánka na XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017
na téma „Integrovaná ochrana rostlin – důležitý nástroj racionálního využívání pesticidů“

Archiv aktualit a pozvánek