ČAZV se bude prezentovat na veletrhu TECHAGRO

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě. Zastoupena je většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu, velký je i podíl zahraničních vystavovatelů.

Pozvánka na XXI. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin

Zveme Vás na XXI. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin pořádanou Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s ČAZV. Konference se bude konat ve dnech 5.-7. září 2018 v budově A Mendelovy univerzity v Brně.

Pozvánka k účasti na seminářích pro zemědělskou praxi

Zveme Vás k účasti na Cyklu přednášek určených pro zemědělskou praxi, které se budou konat 22. 2. a 1. 3. 2018 v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s. r. o., Zahradní 1 v Troubsku. Veškeré informace k účasti na seminářích, včetně způsobu registrace, naleznete zde>>  

Pozvánka na Ovocnářské dny 2018

Ve dnech 16. – 17. 1. 2018  v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se bude konat 61. ročník Ovocnářských dnů, který spolupořádá Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. a Ovocnářská unie ČR, z. s. 

Pozvánka na seminář “ Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin“

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí pořádá seminář s názvem “ Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: význam výzkumu a nezávislých studií v systému zajištění bezpečných potravin“, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017 od 10 hodin v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Pozvánka na konferenci Inovace ve výživě dojnic

Zveme Vás na konferenci Inovace ve výživě dojnic, která se bude konat dne 9. 11. 2017 v Hlubočkách u Olomouce. Můžete se těšit na mnoho zajímavých přednášejících, kteří představí i další aktuální témata. Veškeré potřebné informace i možnost registrace na konferenci zde>>  

Pozvánka na mezinárodní konferenci

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s MZe ČR, ČAZV a AK ČR Vás zve na mezinárodní konferenci: “ Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, která se uskuteční 22.–23. 11. 2017 v Brně.

Pozvánka na XX. ROSTLINOLÉKAŘSKÉ DNY

pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ve dnech 8. a 9. listopadu 2017
na téma „Integrovaná ochrana rostlin – důležitý nástroj racionálního využívání pesticidů“

Archiv aktualit a pozvánek