skip to Main Content

Dne 18. září 2020 se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Soil and Water Research (SWR). Vzhledem k epidemiologické situaci se setkání uskutečnilo kombinovanou formou, částečně prezenčně na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze a částečně formou videokonference.

Editor shrnul dosavadní vývoj časopisu, dále byly členy redakční rady diskutovány možnosti dalšího rozvoje časopisu a také případné rozšíření redakční rady. Další setkání je plánováno na prosinec formou videokonference.

Zpátky nahoru