skip to Main Content

Dne 16. září 2020 se pod vedením editorky, paní profesorky Dagmar Zendulkové, uskutečnilo na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, související výzvy a problémy, vývoj hodnoty impakt faktoru tohoto časopisu a další. Důležitým tématem bylo zejména budoucí směřování časopisu. Rovněž byli navrženi dva noví členové redakční rady. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům redakční rady za jejich podporu  a oddanou práci pro časopis.

Zpátky nahoru