skip to Main Content

Vážené členky a vážení členové České akademie zemědělských věd,

dovoluji si Vás jménem předsednictva pozdravit v době končících prázdnin a vyslovit naději, že jste všichni zdrávi. Letošní pandemie nemoci Covid 19 nám neumožnila uspořádat plenární zasedání v březnu tohoto roku. Věřte, že jsme dlouho uvažovali i o kroku, který Vám chci nyní sdělit. Ale vzhledem k současnému vývoji jsme se nakonec rozhodli z preventivních důvodů zrušit i plenární zasedání, které bylo plánováno na 8. října v aule ČZU. Chci nejprve poděkovat panu rektorovi ČZU za vstřícnost při poskytnutí prostor pro naše jednání a pevně doufám, že se na půdě této univerzity potkáme na jaře příštího roku. Velmi mě mrzí, že jsme museli toto rozhodnutí učinit, všechna jednání ze vzdálených přístupů, videokonference jsou velmi dobrým nástrojem pro komunikaci, přesto, a věřím, že nejen mě osobně, chybí osobní setkávání.  Mrzí mě také, že nemůžeme na plénu předat ocenění Akademie těm z Vás, kteří jste byli navrženi z jednotlivých odborů. Předání proběhne na plénu příští rok.

I když situace v době coronaviru nebyla úplně jednoduchá, tak činnost akademie pokračovala dynamickým tempem. O aktivitách jste pravidelně informováni na webu i sociálních sítích. Členové předsednictva mimo jiné představili činnost akademie senátnímu podvýboru pro zemědělství a také panu předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Zanedlouho proběhne jednání se Sdružením mladých agrárníků, plánujeme oslovit také nové vedení Agrární komory ČR. Předsednictvo na několika zasedáních hodnotilo přihlášené práce do soutěží pana ministra zemědělství, vítězům by byla ocenění předána na agrosalonu Země živitelka, ten byl ale zrušen. Ceny budou předány v Národním zemědělském muzeu dne 1. 10. 2020.   ČAZV se stala členem BIO HUB CZ, kde chce být aktivním hráčem a výrazně se podílet na formování bioekonomiky v České republice. Panem náměstkem ministra zemědělství jsme byli požádáni a rádi jsme přijali roli navrhovatele nové koncepce výzkumu ministerstva zemědělství pro období 2023+. Uvědomujeme si, že je to obrovský objem práce. Ale věřím, že s pomocí mnohých z Vás se jí zhostíme se ctí. Významnou akcí, na které se velmi intenzivně podílí naše Akademie je příprava velké průřezové výstavy v Národním zemědělském muzeu věnovaná rostlinolékařství. Vernisáž proběhne 1. října tohoto roku a měla by být vrcholem Mezinárodního roku zdraví rostlin v České republice.

Na webu ČAZV jsou průběžně publikovány i nově vydávané certifikované metodiky a od srpna tohoto roku je tam k dispozici soubor významných aplikovaných výsledků, na jejichž tvorbě se podíleli členové naší Akademie. Bez jakéhokoliv zakolísání pokračovala také vydavatelská činnost, před nedávnem byly zveřejněny nové hodnoty impakt faktorů našich časopisů. Od září se přece jen začnou pořádat i některé další akce s naší spoluúčastí, ať už jsou to semináře, konference, workshopy. Pozvánky vždy najdete na webu.

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych Vám poděkoval za Vaši práci, zachovejte přízeň Akademii, šiřte její dobré jméno. Budeme samozřejmě rádi, pokud se bude rozšiřovat i členská základna.

Přeji Vám úspěšné dny a věřím, že se co nejdříve potkáme osobně.

V Praze dne 1. 9. 2020

Jan Nedělník
předseda předsednictva ČAZV

Zpátky nahoru