skip to Main Content

Online jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 28. Června 2023. Editorka časopisu prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., vedoucí oddělení redakce, Ing. Petra Kopáčková, MSc., a redaktorka Ing. Helena Smolová, Ph.D., informovaly přítomné členy redakční rady o vývoji situace v časopise, zejména během posledního půl roku. Diskutovalo se o způsobech, jak zvýšit počet a kvalitu zaslaných rukopisů, zefektivnit a zrychlit recenzní řízení a zaktivizovat členy redakční rady. Oficiálně byli přivítáni i noví členové redakční rady a byla oceněna podpora a aktivita členů redakční rady vedoucí k dalšímu rozvoji časopisu.

Webová stránka časopisu: https://vetmed.agriculturejournals.cz/

 

Zpátky nahoru