skip to Main Content

Dne 29. června 2023 se pod vedením editora, pana profesora Františka Kumhály, uskutečnilo mezinárodní online jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty Scimago Journal Rank (SJR), zařazení do kvartilu a další. Důležitým tématem byla příprava tematicky zaměřených čísel časopisu a aktivita členů redakční rady. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval všem za spolupráci a podporu časopisu. Další jednání redakční rady je naplánováno na listopad 2023.

Zpátky nahoru