skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo dne 9. prosince 2021 formou videokonference. Jednání řídila šéfredaktorka, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc., která seznámila členy redakční rady s aktuálním vývojem časopisu. Diskutována byla také činnost redakční rady a vývoj impakt faktoru. Byly zmíněny možnosti zlepšení hodnocení časopisu Veterinární Medicína pro další období. Šéfredaktorka vyjádřila své uznání redakční radě za podporu časopisu v této stresující době, která ovlivnila akademický výzkum, vzdělávání i každodenní život.

Zpátky nahoru