skip to Main Content

Dne 9. 12. 2021 se z důvodu přetrvávající nepříznivé pandemické situace konalo rozšířené jednání Vydavatelské rady ČAZV formou videokonference. Jednání vedl prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., předseda Vydavatelské rady, a účastnili se ho členové Vydavatelské rady ČAZV, editorky a editoři časopisů a redaktorky časopisů. Rozšířené jednání se věnovalo seznámení se s vydavatelskou činností ČAZV a s aktuální politikou Rady vlády týkající se hodnocení výsledků výzkumu a jejím vlivem na časopisy. Přítomní byli informováni o stavu časopisů ČAZV a aktivitách redakčních rad v roce 2021. Byly komentovány bibliometrické údaje jednotlivých časopisů ČAZV a diskutovány obtíže spojené s úsilím všech zúčastněných vedoucím k dalším pozitivním výsledkům časopisů ČAZV. Prostor byl dán i plánovanému přechodu časopisů ČAZV na nový redakční systém Actavia (Solen, s.r.o.), časopisy přejdou na nový redakční systém k 1. 1. 2023. Prezentována byla propagace časopisů ze strany oddělení redakce ČAZV i zapojení členů redakčních rad a odborů ČAZV.

Zpátky nahoru