skip to Main Content

Dne 8. prosince 2021 se pod vedením editora, prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., Dr.h.c., uskutečnilo online jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, jeho tematické zaměření a vývoj hodnoty impakt faktoru. Dalším důležitým tématem diskuse byly také možnosti podpory časopisu ze strany členů redakční rady a další strategie rozvoje časopisu související se zvýšením jeho citovanosti, především v databázi Web of Science.

Zpátky nahoru