skip to Main Content

Dne 2. 12. 2021 se konalo pravidelné zasedání předsednictva ČAZV. S ohledem na platná vládní nařízení spojená s nákazou koronavirem se jednání opět přesunulo do online prostředí. Hostem jednání byl místopředseda Odboru pedologie ČAZV prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka a Mgr. Jana Rylichová z Ministerstva zemědělství. Významnou část jednání předsednictvo věnovalo vypořádání připomínek ke Koncepci vědy a výzkumu resortu zemědělství 2023+,  jejíž odbornou část zaštiťuje a garantuje předsednictvo ČAZV. Dále byla pozornost upřena také přípravě nového Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, který na zmíněnou Koncepci navazuje a konkretizuje priority výzkumu. Mimo běžnou agendu předsednictva, spojenou také s vydavatelskou činností ČAZV, předsednictvo diskutovalo nad spoluprací v rámci Unie evropských zemědělských akademií či se věnovalo přípravě na jednání se senátním Podvýborem pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu PČR, které proběhne v průběhu tohoto týdne.

Další zasedání předsednictva ČAZV proběhne 6. 1. 2022.

Zpátky nahoru