skip to Main Content

Zástupci předsednictva ČAZV se 8. 12. 2021 zúčastnili jednání Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pod vedením předsedy podvýboru Ing. Petra Šilara. Jednání se konalo ve Valdštejnské pracovně v kombinované formě osobní a online účasti.  Za předsednictvo ČAZV byli přítomni předseda předsednictva ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., místopředseda předsednictva ČAZV a zároveň předseda Odboru lesního hospodářství prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., předseda Odboru pedologie prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. a také náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. V první části jednání představil předseda předsednictva Jan Nedělník činnost akademie a nabídl podvýboru konzultantské a expertní služby předsednictva a rozsáhlé členské základny ČAZV a také součinnost v otázkách budoucích strategií v oblasti zemědělství. V druhé části jednání probíhala diskuse na téma „Zelená dohoda pro Evropu – „Green Deal“ 2019-2024 se zaměřením na Novou lesní strategii EU do roku 2030“, kterou uvedli zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Zpátky nahoru