skip to Main Content

Dne 21. 8. 2019 se uskutečnilo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v hlavní budově Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU) ve Vodňanech. Předsednictvo se na jednání věnovalo především organizačnímu zajištění účasti ČAZV na agrosalonu Země živitelka 2019 a předání ocenění soutěží ministra zemědělství (Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje). Předsednictvo dále rekapitulovalo svou činnost v průběhu léta a věnovalo se také nadcházejícím akcím, jako je Den otevřených dveří ČAZV a slavnostní zasedání ČAZV k 95. výročí jejího založení.

Hosty jednání byli děkan FROV JU prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. a místopředseda SAPV Ing. Tomáš Bucha, PhD. Po jednání předsednictva následovala velmi zajímavá a poučná prohlídka objektů FROV JU. Za celou ČAZV děkujeme hostitelům za umožnění realizace a vynikající organizaci zasedání i za organizaci odpoledního programu jednání.

Zpátky nahoru