skip to Main Content

Přemnožení škodlivých organismů rostlin a možná řešení byla tématem kulatého stolu, který se konal v rámci agrosalonu Země živitelka 2019.

Odborní pracovníci MZe ČR, ÚKZÚZ, členové odboru rostlinolékařství ČAZV i České společnosti rostlinolékařské spolu se zástupci výzkumné sféry diskutovali, jestli je v české legislativě dostatek nástrojů pro situace, kdy dojde k přemnožení škodlivých organismů rostlin. Kulatý stůl byl svolán již dlouho před mediální „smrští“ spojenou s přemnožením hraboše polního. Přesto i tomuto fenoménu se diskuse nevyhnula. V závěrečném shrnutí kulatého stolu zaznělo několik doporučení a návrhů:

– stav gradace škůdců je třeba posuzovat dle vědeckých metod, platí to i pro aktuální zhodnocení gradační fáze u hraboše;
– nutnost využívání metod prognózy a signalizace a jejich vědecké zpřesňování;
– zdůrazněn byl význam terénního poradenství  a opětovně zazněl návrh na jeho urychlené etablování;
– nutno vrátit se k diskusi o fondu těžko pojistitelných rizik.

Účastníci kulatého stolu  se shodli na tom, že připraví a předloží soubor konkrétních doporučení, jak kalamitní situace řešit. Ve svém prohlášení se také shodli na podpůrném a souhlasném stanovisku k mimořádným  opatřením, která vyhlásil svým nařízením ÚKZÚZ, tedy ve výjimečných a jasně zdůvodnitelných případech povolit aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem. Stanovisko je založeno na poznatcích, které zohledňují dostatečnou účinnost pro ochranu nově zakládaných porostů ozimů s  akceptovatelnou  mírou rizika pro necílové organizmy, což je zcela v souladu i s předchozí tiskovou zprávou „Kauza hraboš“  uveřejněnou na stránkách ČAZV.

 

Zpátky nahoru