skip to Main Content

Novela lesního zákona opouští koncept MZD a bez návaznosti na dosud platnou legislativu a systém řízení LH zavádí vágní pojmy jako „ekologicky a klimaticky vhodné dřeviny, rizikové dřeviny“. Považujeme za vhodné zachovat současně platnou terminologii a její výklad.

Zdůvodnění: nové termíny nejsou vyjasněné, umožňují nejasný a nejednoznačný výklad, libovůli při něm. To ohrožuje koncepci dosud schválených materiálů a vytváří potenciální zdroj sporů a nejasností. Současná terminologie a její výklad jsou naprosto vyhovující pro flexibilní řízení LH i v současných problematických podmínkách.

Celé znění společného prohlášení České lesnické společnosti, České akademie zemědělských věd a CZECH FOREST think tank k novele zákona o lesích ze dne 9. 9. 2019 je k náhledu zde >>

Zpátky nahoru