skip to Main Content

Dne 3. října 2023 se konalo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v Zámku rodiny Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Předsednictvo děkuje hostitelům za možnost jednat v krásných prostorách rodinného sídla. 

Hlavními body jednání byla především příprava oslav 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ) a jejích nástupnických organizací. Předsednictvo intenzivně diskutovalo nad akcemi spojenými s výročím a stanovilo již termín pro slavnostní plénum, které se uskuteční 22. 10. 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze.  Předsednictvo se dále vyjádřilo k návrhu státního rozpočtu a střednědobému výhledu kapitoly VaV  a  vyjádřilo velkou nespokojenost s avizovaným krácením prostředků pro poskytovatele Ministerstvo zemědělství.  Rozhodlo se intervenovat u poslanců a vyzvat je v rámci projednávání rozpočtu ve sněmovně k revizi tohoto návrhu.  Dalším významným bodem jednání byla úprava statutu pro udělování medailí a ocenění ČAZV. V rámci odpoledního programu se uskutečnila komentovaná exkurze na  Žákovu horu.

Další zasedání předsednictva je plánováno na 14. 11. 2023 v Havlíčkově Brodě

 

 

Zpátky nahoru