skip to Main Content

Časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) z vydavatelství ČAZV byl propagován na konferenci partnerské organizace Společnost pro výživu z.s. s názvem „Dietní výživa 2023“, která proběhla dne 3. 10. 2023 ve velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze.

Hlavními tématy konference byly: nebezpečné neinfekční složky výživy, dietní stravování a cílená redukce hmotnosti.

Akce se zúčastnila řada odborníků na výživu z Ministerstva zemědělství, VŠCHT, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a dalších institucí.

 

ČAZV uzavřela s Českou společností pro výživu v roce 2023 memorandum o spolupráci. Mezinárodní vědecký časopis Czech Journal of Food Sciences je zdrojem pro odborné články časopisu Výživa a potraviny vydávaného Českou společností pro výživu.

Děkujeme organizátorce konference Ing. Kamile Touškové za umožnění propagace časopisu CJFS na této konferenci.

 

Více informací o konferenci: https://www.vyzivaspol.cz/konference-dietni-vyziva-2023/

Více informací o časopisu Czech Journal of Food Sciences: https://cjfs.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru