skip to Main Content

Dne 4. 10. 20223 se konal ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze workshop na téma „Jíme s rozumem“, který pořádal Odbor potravinářské technologie a techniky (OPTT) a Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP) ČAZV. Na workshop dorazilo přibližně 57 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, které přivítala předsedkyně OVOJP ČAZV, Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.

Účastníci workshopu vyslechli zajímavé přednášky od vážených odborníků MUDr. Petr Tláskal, CSc. z 2. LF UK, FN Motol na téma „Strava a lidské zdraví“, doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technické na téma „Sacharidy a cereálie“, doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc. z Vysoké školy chemicko-technické na téma „Mléko“, doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technické na téma „Ovoce a zelenina“, prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z Vysoké školy chemicko-technické na téma „Luštěniny“, doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technické na téma „Maso“ a Ing. Petr Cuhra, Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

V průběhu akce se účastníci měli možnost seznámit se všemi 11 vydávanými časopisy ČAZV, především pak s vědeckým časopisem Czech Journal of Food Sciences (CJFS), který byl prezentován redaktorkou Ing. Martou Stárovou, Ph.D. Časopis CJFS přímo souvisí s tématem workshopu a jehož odborným garantem jsou právě odbory OPTT a OVOJP ČAZV.

Předsedkyně OVOJP ČAZV Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. a předseda OPTT Ing. Petr Roubal, CSc. poděkovali účastníkům workshopu za účast a proběhlou diskusi.

Zpátky nahoru