skip to Main Content

Dne 4. 10. 2022 proběhlo výjezdní zasedání předsednictva ČAZV v Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk při příležitosti oslav 80 let od založení výzkumného ústavu. Předsednictvo se v průběhu svého dopoledního zasedání věnovalo především řádné agendě spojené s přípravou akcí s účastí ČAZV, jako je plánované setkání s řediteli výzkumných organizací v rezortu zemědělství, a vydavatelské činnosti. Odpolední slavnostní zasedání předsednictva ČAZV, Odboru rostlinné výroby ČAZV a Agritec zahájil Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., ředitel Agritec, který spolu s předsedou předsednictva ČAZV RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. přivítal všechny přítomné. Nedělník dále předal děkovný dopis předsednictva ČAZV společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk s poděkováním pracovníkům výzkumné organizace za dlouhodobou a intenzivní spolupráci s ČAZV. Následoval odborný seminář na téma „Minoritní plodiny“, kterému předsedal Ing. Jaroslav Čepl, CSc., předseda Odboru rostlinné výroby ČAZV. Jednotlivé přednášky související s tématem semináře představili zaměstnanci výzkumného ústavu Agritec. V rámci odpoledního programu proběhlo také setkání se zástupci České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

Další zasedání předsednictva ČAZV je naplánováno na 1. listopadu 2022 v Praze.

Zpátky nahoru