skip to Main Content

Letošní ročník soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce z oboru zemědělských věd zná své vítěze.

Soutěž Věda pro zemi vyhlásilo Národní zemědělské muzeum v Praze (NZM) ve spolupráci s ČAZV. Letos byla soutěž rozšířena o dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023. Záštitu nad soutěží poskytl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Do soutěže se letos přihlásilo rekordních 28 prací.

Vyhlášení výsledků soutěže se konalo v rámci Noci vědců v pátek 30. 9. 2022 v NZM. Úvodní slovo pronesla vedoucí Oddělení vědy a výzkumu NZM Mgr. Jitka Sobotková Ph.D. Diplomy a věcné odměny předala vítězům ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Ing. Jaroslav Čepl, CSc, který je zároveň předseda Odboru rostlinné výroby ČAZV. Oba poté poděkovali všem zúčastněným a shodli se na vysoké kvalitě přihlášených prací. Závěrem popřáli všem vítězům mnoho dalších úspěchů v jejich práci.

A jaké práce vybrala hodnoticí komise jako nejlepší?

V kategorii bakalářských prací se umístily práce:

1.místo:
Autor: Tomáš Davídek  
Škola: ČZU Praha, Fakulta životního prostředí
Název práce: Kvalita organické hmoty v půdních agregátech

2. místo:
Autor: Hudíková Martina
Škola: VETUNI Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Název práce: Vybrané faktory ovlivňující vitalitu včelstva s ohledem na výskyt syndromu zhroucení včelstev

3. místo:
Autor: Adéla Navrátilová          
Škola: MENDELU Brno, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Název práce: Stanovení produkčního potenciálu města Olomouce s využitím geografických informačních systémů

V kategorii diplomových prací se umístily práce:

1.místo:
Autor: Barbora Gancárová        
Škola: MENDELU Brno, Agronomická fakulta, Ústav chovu a šlechtění zvířat
Název práce: Dynamika změn ve složení kozího směsného mléka v průběhu laktace na farmě Šošůvka

2. místo:
Autor: Jan Vařeka
Škola: ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra genetiky a šlechtění
Název práce: Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu

3. místo:
Autor: Adam Hruška     
Škola: ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie a rostlinné produkce 
Název práce: Využití metod strojového učení pro detekci plevelů v plodinách

3. místo:
Autor Hana Klimešová
Škola: MENDELU Brno, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Název práce: Minoritní plodiny v ČR v environmentálních souvislostech

V kategorii disertačních prací se umístily práce:

1.místo:
Autor: Hana Minářová, Ph.D.
Škola: VETUNI Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
Název práce: Optimalizace imunologických metod u ryb

2. místo:
Autor: D. Koushik Roy   
Škola: Jihočeská univerzita v ČB, Fakulta rybářství a ochrany vod
Název práce: Circular and sustainable fish nutrition / Cirkulární a dlouhodobě udržitelná výživa ryb

3. místo:
Autor: D. Deepali Rahi   
Škola: Jihočeská univerzita v ČB, Fakulta rybářství a ochrany vod
Název práce: Fish sperm respiration: species specificity and effect of environmental temperature / Dýchání spermií ryb: druhová specifičnost a vliv teploty prostředí

Všem vítězům gratulujeme.

Zpátky nahoru