skip to Main Content

Dne 6. 10. 2022 se uskutečnilo zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science. Zasedání proběhlo prezenčně v prostorách firmy Vinselekt Michlovský a.s. v Rakvicích. Jednání vedl předseda redakční rady a editor časopisu prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Editor přivítal v kolektivu redakční rady tři nové členy a oznámil i další změny ve složení členské základny. Editor přítomné členy redakční rady seznámil s aktuálním vývojem vydávání časopisu a jeho bibliometrickými ukazateli, především metrikou databáze WoS.  Diskuse byla směřována na možnosti zviditelnění časopisu a také zvýšení jeho atraktivity především pro autory a recenzenty. Editor poděkoval členům redakční rady za jejich podněty, práci pro časopis a také za propagaci časopisu na oborových akcích.

Zpátky nahoru