skip to Main Content

V úterý 30. 11. 2021 se konal dvouhodinový online workshop s názvem „Piš a publikuj aneb Jak připravit rukopis pro vědecký časopis“, který pořádala ČAZV, jakožto největší vydavatel vědeckých časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. ČAZV vydává celkem 11 odborných vědeckých časopisů indexovaných ve světových databázích a jejím cílem je podporovat vědeckou publikační činnost.

Setkání bylo určeno zejména začínajícím vědeckým pracovníkům a jeho účelem bylo shrnout nejdůležitější informace týkající se přípravy vědeckého rukopisu, následujícího recenzního řízení a komunikace s redakcí. Workshopem účastníky provedly zkušené redaktorky ČAZV. Časopisy vydávané ČAZV představila Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D., vedoucí oddělení redakce ČAZV. Následovaly prezentace Ing. Heleny Smolové, Ph.D. na téma „Proč publikovat a jak začít psát“, Mgr. Barbory Vobrubové na téma „Podmínky pro přijetí článku do recenzního řízení“ a Ing. Marty Stárové, Ph.D. na téma „Životní cyklus článku“. Na závěr představila technická redaktorka ČAZV Ing. Eva Karská redakční systém a Mgr. Kateřina Součková hovořila o etice v publikační činnosti.

Jsme velmi rádi za velký zájem o dané téma, jelikož se workshopu zúčastnilo více než 100 posluchačů z řad vysokoškolských studentů, doktorandů i vědeckých pracovníků.

Děkujeme tímto všem účastníkům a prezentujícím za jejich aktivní přístup v rámci workshopu a přínosnou diskuzi.

Zpátky nahoru