skip to Main Content

Rostlinolékařství jako jeden ze stěžejních zemědělských oborů zajišťující produkci kvalitních a hygienicky bezpečných potravin bude veřejnosti představen na akcích v letošním roce. Roce, který OSN vyhlásila jako Mezinárodní rok zdraví rostlin.  Soubor akcí pro letošní rok a diskuse nad jejich zaměřením byly jedním z hlavních témat jednání pléna Odboru rostlinolékařství ČAZV. Dalšími tématy bylo rostlinolékařství ve vztahu k budoucí Společné zemědělské politice, rostlinolékařské poradenství či nové české názvosloví chorob rostlin.  Vše bylo diskutováno v aule VÚRV Praha-Ruzyně dne 12. 2. 2020. Po úvodním referátu předsedy odboru Jana Nedělníka vystoupily se svými příspěvky kolegyně z MZe, ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ing. Jitka Gotzová a Národní akční plán představila Ing. Jitka  Drozdová. Referáty na výše uvedená témata přednesli členové odboru Michal Hnízdil, Vladimír Řehák, Prokop Šmirous, František Kocourek, Aleš Lebeda  a Ervín Hausvater. Zveme všechny příznivce  rostlinolékařství k návštěvě akcí v roce 2020, jejichž přehled najdete na https://www.cazv.cz/mezinarodni-rok-zdravi-rostlin/ .

Zpátky nahoru