skip to Main Content

Dne 11. 2. 2020 se sešla právní komise odboru OEŘŠI, nově pod vedením paní JUDr. Jany Borské, Ph.D. Členové diskutovali o přípravě SZP, zelené architektuře, fungování rodinných podniků. Aktivně rovněž diskutovali o změnách legislativy ovlivňujících celý obor zemědělství.

Právní komise je otevřena novým členům, kteří mají zájem diskutovat na palčivá právní témata v zemědělství. Máte-li zájem, přihlaste se do odboru OEŘSI a její právní komise.

Zpátky nahoru