skip to Main Content

Dne 13. 2. 2020 se od 10 hodin na půdě České akademie zemědělských věd, ve velkém sálu Domu zemědělské osvěty, konal již 3. workshop určený široké veřejnosti. Sdílení znalostí a edukace je jednou z hlavních činností ČAZV daných přímo její Zřizovací listinou. ČAZV se kontinuálně zaměřuje na popularizaci výsledků vědecké a výzkumné činnosti v oblasti své působnosti a přispívání k využití těchto výsledků v praxi.

Úvodního slova workshopu na téma „Půda naše bohatství“ se ujala ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která poděkovala, že se 3. workshopu tematicky i slovem se zájmem ujal ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i. (VÚMOP) doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který je rovněž předsedou Vydavatelské rady ČAZV a předsedou odboru pedologie ČAZV. Společně se svými kolegy z České pedologické společnosti Ing. Janem Vopravilem, Ph.D., Ing. Petrem Fučíkem, Ph.D. a Ing. Danielem Žížalou, Ph.D., který zastoupil Ing. Ivana Novotného, představili účastníkům workshopu důležitá témata významu a ochrany půdy a zásady správného hospodaření na půdě. Byl diskutován význam vody v půdě s uvedením současných problémů a možných východisek a také prezentovány velmi zajímavé statistiky z geoportálu SOWAC GIS.

V rámci workshopu byla rovněž představena stejnojmenná kniha kolektivu autorů VÚMOP, kteří se v knize zabývají hlavními tématy spojenými s problematikou půdy, ať už se jedná o vymezení pojmů, degradaci půdní struktury a jejími příčinami, vodou v půdě a její ochranou. Knihu představil Ing. Martin Sedláček, ředitel Vydavatelství Profi Press, s. r. o., který zdůraznil aktuálnost a důležitost této knihy v současné době.

V rámci workshopu i po jeho skončení probíhala aktivní a velmi zajímavá diskuse. Všichni zúčastnění hodnotili setkání s veřejností a úroveň diskuse za pozitivní a těší se na další setkání. Vedení ČAZV děkuje Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy a České pedologické společnosti za excelentní spolupráci a podporu odboru pedologie ČAZV.

Chcete-li se stát členem odborů ČAZV, neváhejte se přihlásit přes: https://www.cazv.cz/clenstvi/

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

 

 

Prezentace z workshopu k náhledu zde:

 

Zpátky nahoru