skip to Main Content

První jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS) v roce 2021 proběhlo dne 18. května 2021 formou videokonference. Předsedkyně redakční rady a editorka časopisu prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. seznámila zúčastněné s příznivým trendem hodnoty impakt faktoru Web of Science, s mírným zlepšením ukazatele databáze SCOPUS SJR (SCImago Journal Rank) 2020 a se současným stavem redakčního řízení článků. Bylo konstatováno, že je třeba intenzivně pracovat na zkrácení doby od vložení článku do redakčního systému po jeho publikaci. Předsedkyně informovala o rozšíření členské základny o čtyři nové členy a o odstoupení jednoho člena a poděkovala všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu. Příští jednání redakční rady CJFS je plánováno na listopad 2021.

Zpátky nahoru