skip to Main Content

Časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika; AGRICECON) byl prezentován na semináři České asociace zemědělských a environmentálních ekonomů a sociologů (CAAEES), který se konal dne 18. května 2021 online formou. Semináře se účastnili především členové CAAEES, jeden z hlavních mluvčích byl prof. Alan Matthews, vážený člen redakční rady časopisu AGRICECON. Časopis byl prezentován Ing. Vendulou Pospíšilovou, Ph.D., vedoucí oddělení redakce ČAZV a redaktorkou časopisu AGRICECON ve formě video/prezentace. Účastníci semináře byli informováni o časopisech ČAZV obecně s důrazem na časopis AGRICECON. Důležitým tématem byla spolupráce AGRICECON s Kongresem Evropské asociace zemědělských ekonomů 2021, který se bude konat 20. – 23. července 2021 online.

Zpátky nahoru