skip to Main Content

S ohledem na trvající vládní opatření spojená s pandemií koronaviru se jednání předsednictva ČAZV konalo dne 13. 5. 2021 prostřednictvím videokonference. Předsednictvo se věnovalo Cenám ministra zemědělství 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČAZV. Dále se projednávaly volby do orgánů ČAZV a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+. Předsednictvo také zrekapitulovalo svoji činnost za funkční období 2017–2021.

Nadcházející jednání předsednictva se bude konat 17. 6. 2021. Bude zde zvolen také nový předseda a místopředseda předsednictva ČAZV na další funkční období 2021–2025.

Zpátky nahoru