skip to Main Content

Dne 22. 2. 2023 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze konalo již páté setkání předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR. V úvodu vystoupili předseda předsednictva ČAZV Jan Nedělník a předseda ZEV Michal Kučera. Po úvodním představení všech účastníků jednání přednesl Jan Nedělník prezentaci, ve které informoval o činnosti ČAZV, cílech odborné i vědecké oblasti i historii ČAZV. Následně představil výzkumné organizace a univerzity v resortu zemědělství a problematiku financování výzkumu. Podstatná část vystoupení byla věnována také nejnovějším aplikovaným výsledkům z různých oborů zemědělství, lesnictví a potravinářství.
Většina účastníků jednání se na závěr zapojila do diskuse, jejímž tématem bylo mimo precizní zemědělství, protierozní vyhláška nebo financování a podpora výzkumu.

Zpátky nahoru