skip to Main Content

Všechny časopisy ČAZV byly nově zařazeny do databáze RePEC (Research Papers in Economics). RePEc je databází vědeckých prací primárně zaměřených na ekonomiku. Má tedy největší význam pro časopis Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika). Ovšem i ostatní časopisy ČAZV mají určitý přesah do ekonomiky, např. v říjnu roku 2022  bylo v časopisu Journal of Forest Science publikováno číslo na téma „Lesnická ekonomika a politika“  a i další časopisy ČAZV občas publikují články zaměřené na ekonomiku svého oboru, například ekonomiku chovu dojnic či chovu koz v časopisu Czech Journal of Animal Science, či vliv aplikace fosforu na ekonomiku výnosů batátů v časopisu Plant, Soil and Environment. Databáze RePEc je zdrojem dat pro řadu dalších aplikací (EconLit, EconStor, Inomics, Microsof Academic Search a další), může tedy přispět ke zvýšení dosahu článků časopisů ČAZV a tím i jejich citovanosti. Více na http://repec.org/

Nově jsou též (díky přechodu na nový redakční systém od roku 2023) jednotlivé články časopisů ČAZV zasílány do nejznámější databáze Open Access časopisů DOAJ – Database of Open Access Journals. Do databáze DOAJ byl nahrán celý archiv publikovaných článků časopisů ČAZV a články budou do této databáze zasílány i do budoucna. Více na https://doaj.org/

Informace o časopisech ČAZV a archivy článků časopisů najdete na: https://agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru