skip to Main Content

Měsíc listopad byl smutným obdobím, ve kterém nás navždy opustili tři významní rostlinolékaři, členové odboru rostlinolékařství ČAZV. Dne 3. 11. 2018 zemřel ve věku 81 let doc. Ing. Vlastimil Rasocha CSc., významný představitel bramborářského výzkumu a velký propagátor systému integrované ochrany brambor. 12. 11. 2018 zemřel ve věku 86 let Ing. Milan Zapletal, CSc. Jeho jméno bude navždy spojeno především se studiem hraboše polního a hledáním možností eliminace populací tohoto významného škůdce. Třetím kolegou, který v listopadu zemřel, byl Ing. Václav Trojan, CSc., který také celý svůj profesní život zasvětil rostlinolékařství.  Zemřel 18. 11. 2018 ve věku 87 let.  Nikdy na tyto tři rostlinolékařské bardy nezapomeneme.

 Čest jejich památce.

Zpátky nahoru