skip to Main Content

Dne 22. a 23. 11. 2018 se v italské Florencii konalo mezinárodní plenární zasedání Unie evropských zemědělských akademií (UEAA – Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature), ve které je zastoupena také Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Pod vedením profesora Michela Thibiera byl během již 10. Valného shromáždění UEAA zvolen nový předseda, místopředseda a Řídící výbor (Steering Committee) UEAA. Novým předsedou se stal profesor Michele Stanca a místopředsednickou zemí byla zvolena Gruzie. Česká republika zastoupená prof. Ing. Vilémem Podrázským, CSc. zůstává i nadále členem Řídícího výboru.

V rámci zasedání byla naplánována agenda jednání UEAA na další období, jednání v roce 2019 a rámcově také v roce 2020. Uskutečnilo se dále jednání odborné konference věnované lesnickému vzdělávání a bylo přijato doporučení a Výzva Evropské Komisi ohledně genetického výzkumu. Znění tohoto doporučení naleznete na oficiálních stránkách UEAA či je dostupné ke stáhnutí zde >>

Českou republiku a ČAZV na tomto zasedání zastupoval prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. a prof. Ing. Milan Slavík, CSc., který také přednesl referát na téma „Zemědělské a lesnické vzdělávání v České republice – historie, současnost a budoucnost“.

Zpátky nahoru