skip to Main Content

V Brněnském kongresovém centru hotelu Avanti proběhla 21. a 22. listopadu 2018 mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, kterou spolupořádala Česká akademie zemědělských věd. Úvodním slovem akci zahájil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel hostitelských organizací Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. a Zemědělského výzkumu, spol. s r.o. v Troubsku a předseda České akademie zemědělských věd. V průběhu celé konference byly zájemcům prezentovány vědecké časopisy vydávané Českou akademií zemědělských věd.

Účastníky konference uvítala ředitelka odboru Vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR Ing. Pavlína Adam, Ph.D. a ředitel úřadu Agrární komory ČR Ing. Václav Suchan CSc. MBA. Na 22. ročníku konference zaznělo 20 přednášek a účastníci si mohli prohlédnout a diskutovat výsledky výzkumu prezentované na více než 80 posterech. Příspěvky účastníků konference byly rozdělené do čtyř tematických sekcí Šlechtění, Rostlinolékařství, Technologie pěstování plodin, půda a ekologie a Kvalita a zpracování produktů. Každou sekci uvedla plenární přednáška v daném oboru.

Živou diskusi vyvolaly nejen samotné přednášky a vystavené postery, ale také otázky, které v současnosti přitahují pozornost médií a budí emoce u široké veřejnosti. Účastníci konference hovořili o potřebách hledání alternativ za některé přípravky na ochranu rostlin používané v zemědělství. Častým tématem bylo i sucho, které naplno odhaluje špatný stav naší půdy. Při debatách přišla řeč také na budoucí podobu Společné zemědělské politiky EU a především obávané zastropování dotací,“ uvedl Jan Nedělník k průběhu konference.

Na závěr konference účastníci diskutovali o současných podmínkách pro výzkum a publikování výsledků ve vědeckých časopisech.

Zpátky nahoru