skip to Main Content

V roce 2020 bude vyhlášena již čtvrtá veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ schváleného usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313 (dále jen „Program ZEMĚ“).

Vzhledem k tříletému funkčnímu období externích hodnotitelů jmenovaných z řad odborníků zabývajících se výzkumem v oblastech působnosti MZe, které skončilo po prvních třech veřejných soutěžích Programu v roce 2018, vyhlašuje MZe výzvu k podání registrace na externí hodnotitele Programu ZEMĚ.

Více informací se dozvíte zde >>

 

Zpátky nahoru