skip to Main Content

ČAZV prezentovala časopis Czech Journal of Food Sciences (CJFS) na Celostátních přehlídkách sýrů a mezinárodní konferenci Mléko a sýry, konaných ve dnech 22. 1. a 23. 1. 2020 v Praze Dejvicích.

Dvoudenní akci pořádanou Ústavem mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha, Českomoravským svazem mlékárenským a Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrokulturní chemii České společnosti chemické zahájil rektor VŠCHT prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka.

V rámci přehlídek sýrů byla veřejnými komisemi hodnocena senzorická jakost  přírodních a tavených sýrů výrobců z České republiky, byly vedeny odborné přednášky a dán prostor pro představení firem dodávající přístrojové vybavení pro analytiku sýrů nebo pomocných látek k výrobě sýrů. Na konferenci Mléko a sýry byly prezentovány nové poznatky v chemii, mikrobiologii mléka, sýrů a ostatních mléčných výrobků.

Vedení ČAZV děkuje všem zaměstnancům, kteří se konference zúčastnili, za aktivní účast a propagaci našich časopisů, primárně časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS).

 

Zpátky nahoru