skip to Main Content

ČAZV v novém roce vydává kolekci letáků, tzv. Call for Papers, svých 11 vědeckých časopisů. Letáky informují o zaměření časopisu, hlavních zájmových tématech, výši aktuálního impakt faktoru, výši redakčního poplatku a stylu recenzního řízení. Součástí letáků je grafické zobrazení základních plodin, zvířat, zemědělské techniky a přírodních zdrojů, potravin a lesních porostů, kterými se jednotlivé časopisy zabývají.

O letácích a důležitých informacích, které se z nich dozvíte, si můžete přečíst také v lednovém čísle časopisu Zemědělská škola (č. 5, roč. 82/2020).

Celý článek si můžete přečíst zde >>

Zpátky nahoru