skip to Main Content

Časopis Journal of Forest Science (JFS), vydávaný Českou akademií zemědělských věd, byl přijat do databáze Emerging Sources Citation Index, která je součástí Core Collection Web of Science.

JFS publikuje výsledky základního i aplikovaného výzkumu z oboru lesního hospodářství, evropských lesních ekosystémů a jejich fungování, krajinotvorby a zpracování dřeva. Časopis je vydáván již od roku 1955. Články jsou publikovány v angličtině, v režimu Open Access.

Poděkování za tento úspěch patří především doc. RNDr. Marianu Slodičákovi, CSc. za jeho dlouholetou a vytrvalou práci pro časopis v roli editora a také všem členům redakční rady tohoto časopisu.

Věříme, že tento úspěch přispěje k dalšímu rozvoji tohoto kvalitního časopisu ČAZV.

Archiv článků JFS od roku 2002 je volně přístupný na našich stránkách: https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs/

Zpátky nahoru