skip to Main Content
ISSN 0375-8427 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR.
ISSN 1805-9392 (On-line)

VM 1-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 0.560
SJR (SCOPUS, 2015): 0.352 Q2 (Veterinary (miscellaneous))

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.
  •  Redaktorka: Mgr. Zuzana Karlíková
  •  Periodicita: měsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině
Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, studie typu review a kauzuistiky ze všech oblastí veterinární medicíny.

Abstrakty: ISI Web of KnowledgeSM, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Animal Breeding Abstracts, Agrindex of AGRIS/FAO database, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliography, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, TOXLINE PLUS

   
  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/vetmed.htm
  Kontakt: vetmed@cazv.cz

 

Zpátky nahoru