skip to Main Content

Dne 22. 6. 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science formou online videokonference. Jednání vedl editor časopisu a předseda redakční rady Ing. Jan Blažek, CSc. Účastníci jednání byli seznámeni se stavem časopisu, počtem článků v recenzním řízení, statistice vydávání časopisu a také s vývojem citačních indexů. O publikaci v časopisu je zájem, oproti roku 2021 došlo k nárůstu počtu článků zaslaných do redakce o 34 %.  Je očekáván mírný nárůst impakt faktoru za rok 2021 (z 0.883 (2020) na 1.076 (odhad 2021). Dále byla diskutována činnost redakční rady a možnosti dalšího rozvoje časopisu. Závěrem editor poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a spolupráci.

Více informací o časopisu Horticultural Science a archiv článků najdete na: https://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci/

Zpátky nahoru