skip to Main Content

Dnes 25. 5. 2023 proběhl na Masarykově univerzitě v Brně další ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů „Květinův den 2023“, který je spolupořádán již tradičně také Odborem veterinárního lékařství (OVL) ČAZV.

Program konference zahájil doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., předseda organizačního výboru konference a zároveň místopředseda Odboru veterinárního lékařství (OVL) ČAZV, který přivítal všechny návštěvníky konference a poděkoval jim za hojnou účast. V úvodu programu proběhla vzpomínka na prof. RNDr. Jaroslava Květinu, DrSc., dr. h. c., významného vědce a zakladatele Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který bohužel zemřel v roce 2022. Květinův den se koná již od roku 1995 při příležitosti jeho narozenin.

Účastníci konference si mohli během bohatého programu konference poslechnout řadu odborných přednášek na nejrůznější témata spojená s humánní i veterinární farmakologií a toxikologií, po kterých následovala bohatá diskuse všech zúčastněných. V průběhu celé konference probíhala také prezentace všech 11 vydávaných časopisů ČAZV, především pak časopisu Veterinární medicína, který je publikován již od roku 1956.

ČAZV děkuje doc. MVDr. Pavlovi Suchému, Ph.D a oboru OVL za organizaci semináře

Zpátky nahoru