skip to Main Content

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science (JFS) proběhla dne 22. 5. 2023 formou online videokonference. Jednání bylo, jak je již tradicí, vedeno v anglickém jazyce za účasti českých i zahraničních členů redakční rady. Jednání vedl editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který představil současný stav časopisu – počet manuskriptů v recenzním řízení, chystané číslo časopisu, statistiky pohybu rukopisů, a vývoj citačních indexů. Následně požádal členy redakční rady o propagaci časopisu a poděkoval všem, kdo přispěli do tematických čísel, publikovaných v říjnu 2022 a v únoru 2023. Editor také doufá, že se podaří pokračovat v publikování tematických čísel jednou do roka. Závěrem jednání editor poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Informace o časopise JFS najdete na: www.jfs.agriculturaljournals.cz

Zpátky nahoru