skip to Main Content

Dne 25. května 2023 proběhlo jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS) v prostorách VŠCHT Praha. Editorka časopisu a předsedkyně redakční rady prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. a redaktorka Ing. Marta Stárová, Ph.D. seznámily zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. Proběhla široká diskuse nad možnostmi získávání kvalitních článků s potenciálem vysoké citovanosti a tím zlepšování umístění v kvartilu. Záměrem je zachovat vysokou kvalitu časopisu.

Veškeré informace o časopise CJFS jsou dostupné na http://www.cjfs.agriculturejournals.cz

Zpátky nahoru