skip to Main Content

Dne 23. listopadu 2018 bylo na 10. Valném shromáždění Unie evropských zemědělských akademií ve Florencii jednohlasně schváleno stanovisko k podpoře technik editace rostlinného genomu, které jsou zásadní pro rozvoj trvale udržitelného zeměděleství.

Celé znění stanoviska si můžete stáhnout zde, a to v českém i anglickém jazyce.

 

 

Zpátky nahoru