skip to Main Content

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „Pohled přes hranice“ na téma Integrovaná ochrana rostlin = zdravé rostliny bezpečné potraviny a životní prostředí (škodlivé organismy = riziko pro konzumenta a složky životního prostředí), který se koná 10. a 11. 4. 2019 v Dolních Dunajovicích, Kulturní dům Dr. Karla Rennera. Seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a na jeho přípravě se podílí také ČAZV.

Cílem semináře je poskytnout informace nejen široké zemědělské veřejnosti, ale i laikům o rizicích škodlivých organismů ohrožující kulturní rostliny a skladované rostlinné substráty a jejich negativní vlivy na konzumenta a základní složky životního prostředí a o uplatnění integrované ochrany rostlin jako nástroje k eliminaci těchto nežádoucích dopadů. Seminář je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale také pro manažery obchodních řetězců, pracovníky působící v oblasti ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí, výrobu bezpečných potravin a krmiv včetně odborných poradců.

Podrobné informace týkající se harmonogramu semináře a způsobu přihlášení naleznete zde >>

od do
Naplánovaná událost Archiv Pozvánky
Zpátky nahoru