skip to Main Content

Dne 20. 2. 2019 proběhlo v Modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze zasedání redakční rady časopisu Plant Protection Science. Předseda redakční rady, prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., a předseda předsednictva ČAZV,  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., poděkovali v úvodním slovu RNDr. Marcele Braunové za dlouholetou vynikající spolupráci. Česká akademie zemědělských věd děkuje paní RNDr. Marcele Braunové za její dlouholetou kvalitní práci pro redakci vědeckých časopisů a přeje jí  do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

V čísle 2/2019 časopisu Plant Protection Science byl závěrem připojen článek věnující se téměř padesátileté úspěšné profesní kariéře paní doktorky Braunové, který si můžete přečíst zde >>

Zpátky nahoru