skip to Main Content

Dne 4. 2. 2020 se ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty uskutečnilo již třetí setkání předsednictva ČAZV s poslanci Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR nad aktuálními otázkami českého zemědělského výzkumu.

Po úvodním představení všech účastníků členové Zemědělského výboru pod vedením svého předsedy Ing. Jaroslava Faltýnka vyslechli přednášku předsedy předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D. na téma „Co je nového v zemědělském výzkumu?“(prezentace ke stažení: 1. část, 2. část, 3. část). Předseda se ve svém vystoupení věnoval především představení hlavních úspěchů členů v 11 odborech ČAZV v roce 2020. Dále upozornil na významné změny v legislativě a zhodnotil připravenost ČR čelit kalamitnímu výskytu škodlivých organismů. Na závěr své přednášky představil zapojení ČAZV v rámci mezinárodního roku zdraví rostlin 2020 a věnoval se pojmům bioekonomika a Green Deal.

Následně převzal slovo místopředseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., který hovořil na téma „Lesní hospodářství – současná kalamita a očekávané výstupy lesnického výzkumu“.

Většina účastníků se na závěr zapojila do diskuse, kterou všichni zhodnotili jako přínosnou.

Zpátky nahoru