skip to Main Content
Předání cen ministra zemědělství za výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji

Jako každoročně, i v letošním roce se Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) podílela na výstavě Země živitelka na předávání Cen ministra zemědělství za výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji.

Soutěž je vyhlašována každoročně Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe ČR) společně s ČAZV.

Letos byly MZe ČR ve spolupráci s ČAZV počátkem roku vyhlášeny tyto soutěže:

  • Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2015 (veřejná soutěž pro vědecké pracovníky do 35 let),
  • Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2015 (veřejná soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu).

Vlastní předání provedl ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka společně s předsedou senátu PSP ČR Milanem Štěchem a předsedou ČAZV prof. V. Podrázským, CSc.

Jména oceněných jsou uvedena v samostatné zprávě na www.cazv.cz a na webu MZe www.eagri.cz.

Prezentace ČAZV a vědeckých časopisů ČAZV

Po celou dobu výstavy byl v rámci expozice MZe umístěn stánek ČAZV s informačními materiály o činnosti ČAZV a s představením všech 11 vydávaných vědeckých časopisů ČAZV.

Přestože se jedná o speciální vědecké časopisy vydávané v anglickém jazyce, byl zájem veřejnosti o ně překvapivý.

Vzhledem k zájmu veřejnosti o činnosti ČAZV je zřejmé, že ČAZV bude v prezentaci činnosti dále pokračovat.


Zpátky nahoru